منو سایت

شرایط بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
شرایط بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

افراد در مشاغل مختلف کار می کنند تا بتوانند در میانسالی و سالمندی از هر آنچه در طول زندگی کاری خود به دست آورده اند استفاده کنند. دوران بازنشستگی زمانی است که باید آرامش و رفاه داشته باشید. بازنشستگی یکی از حقوقی است که هر فردی می تواند داشته باشد اما یکی از سوالات مهم در مورد بازنشستگی این است که بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

در این مقاله به تعریف بازنشستگی پیش از موعد، شرایط آن و همچنین راه های بازنشستگی پیش از موعد می پردازیم که همه این موارد می تواند برای بسیاری از افراد سوال باشد.

بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

بازنشستگی یکی از مزایای قانون کار است که در اختیار کارکنان بخش خصوصی و دولتی قرار می گیرد. البته افرادی که خوداشتغال هستند و بیمه خود را پرداخت می کنند نیز مستمری و مستمری دارند.

در قوانین دو عامل در بازنشستگی نقش بسزایی دارد، یکی سن افراد و دومی سابقه خدمت. سن قانونی بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال است. در صورتی که بیمه شده 35 سال سابقه بیمه داشته باشد بدون در نظر گرفتن سن می تواند بازنشسته شود.

اما بسیاری از مردم می خواهند زودتر از موعد مقرر بازنشسته شوند. این زمانی اتفاق می افتد که آنها سابقه کار کمتر از تعداد قانونی داشته باشند و حتی سن آنها کمتر از سن بازنشستگی باشد. این روش بازنشستگی پیش از موعد است که می تواند به دلایل مختلفی مانند شرایط سخت کاری رخ دهد.

اگر فردی شغل سختی داشته باشد و شرایط کار برای او مضر باشد می تواند برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کند که در این صورت باید حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال سابقه کار متوالی داشته باشد. این وضعیت بازنشستگی پیش از موعد دلیل موجهی دارد، اما اگر دلیل کارمند برای بازنشستگی دلیل شخصی باشد، تیمی از کارشناسان باید در این مورد تصمیم بگیرند.

انواع بازنشستگی پیش از موعد

بازنشستگی زودهنگام

شرایط بازنشستگی پیش از موعد برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد و به عوامل مختلفی مانند سن، حق بیمه پرداختی، سختی کار و شرایط بیمه بستگی دارد. در زیر انواع بازنشستگی پیش از موعد را نام برده و در مورد آنها توضیحاتی ارائه می کنیم:

بازنشستگی پیش از موعد بدون در نظر گرفتن سن

طبق تبصره 3 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، بیمه شده می تواند با پرداخت 35 سال حق بیمه بدون توجه به سن بازنشسته شود. اگر افراد بخواهند بیشترین محاسبه سنوات کاری را داشته باشند می توانند از این نوع بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند. اگر سابقه خدمت فردی بیش از 35 سال باشد مستمری قبول و محاسبه نمی شود و همه افراد در هر سنی می توانند با 35 سال سابقه بازنشسته شوند.

بازنشستگی پیش از موعد بر اساس حق بیمه پرداختی

تبصره 1 ماده 76 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگی مردان با 50 سال تمام و زنان در 45 سالگی و پرداخت 30 سال حق بیمه بحث شده است.

بازنشستگی با سابقه کار کمتر از 20 سال بیمه پرداختی

طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور امکان بازنشستگی افراد با ۲۰ سال سابقه خدمت وجود دارد. در این صورت بیمه شده باید حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و به سن بازنشستگی رسیده باشد. همانطور که گفتیم سن بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال تعیین شده است.

این مدل بازنشستگی با مدل های دیگر متفاوت است. در این نوع بازنشستگی پیش از موعد، میزان مستمری دریافتی افراد بر اساس تعداد سال هایی است که حق بیمه خود را پرداخت کرده اند. اما امکان افزایش درآمد برای این افراد وجود دارد. برای افزایش میزان مستمری باید پرداخت های مفقود شده حق بیمه را یکجا پرداخت کند تا به تجربه بیمه ای خود بیفزاید. به عنوان مثال فردی که 9 سال سابقه کار دارد می تواند به صورت یکجا یک سال حق بیمه بخرد تا مستمری او بر اساس ده سال پرداخت حق بیمه محاسبه شود.

بازنشستگی مشاغل سنگین و زیان آور

طبق تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی افرادی که کارهای سخت و زیان آور دارند و کاری که انجام می دهند بر جسم و روح آنها اثر می گذارد می توانند با 20 سال پرداخت متوالی حق بیمه بدون شرط سنی بازنشسته شوند.

در این قانون همچنین اشاره شده است که هر ساله سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه می شود. بنابراین بیمه شده برای مشمولیت بازنشستگی باید دارای سنوات بیمه متوالی بوده و ۲۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد.

شرایط و ضوابط بازنشستگی پیش از موعد

بازنشستگی زودهنگام

بازنشستگی پیش از موعد تابع شرایط و قوانین خاصی است. مشروح متن قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان در سایت مجلس شورای ملی منتشر شده است، لذا ضوابط و شرایط این نوع بازنشستگی را می توان مشروط به موارد زیر دانست.

ماده واحده – بیمه شدگان اجتماعی مشمول قانون کار و قانون کار کشاورزی در صورت داشتن سن 55 سال تمام و سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از 20 سال به بالا می توانند درخواست مستمری خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند. محل کار خود با اعلام کتبی به کارفرما طبق مقررات این قانون مستمری بابت سابقه و سن بیمه ای تعیین می شود.

تبصره 1 – كارفرما در صورت نياز به تخصص كارگر حداكثر ظرف مدت پنج روز نياز خود را جهت عضويت در كميسيوني مركب از مديركل كار و امور اجتماعي نماينده به سازمان تامين اجتماعي محل اعلام مي دارد. شوراي اسلامي واحد كارگر متبوع (در واحدهايي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نشده است، نماينده انجمن صنفي مربوط يا نماينده قانوني كارگر به عنوان نماينده شورا ايفا مي‌كند) و كل. مدیر بیمه‌های اجتماعی که در محل سازمان بیمه‌گر تشکیل می‌شود، رسیدگی می‌شود و همین کمیسیون متعهد می‌شود حداکثر ظرف 10 روز به انگیزه طرفین رسیدگی شود.

در صورتی که کمیسیون دلایل کارفرما را قانع کننده بداند، می تواند با تعویق بازنشستگی کارگر حداکثر تا سه ماه موافقت کند.

تبصره 2 – حداقل سن موضوع این قانون برای زنان 10 سال کمتر است.

تبصره 3 – وجود حداقل سن موضوع این قانون برای کارگران بیمه شده ای که دارای یکی از شرایط زیر باشند ضروری نیست:

الف- حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشید.

ب- حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه در محیط های کاری صعب العبور و زیان آور داشته باشد.

ج- دارای 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای عادی، شدید و زیان ده طبق تبصره 4 این قانون.

تبصره 4 – هنگام محاسبه ارائه سابقه پرداخت حق بیمه در فعالیت های سخت و زیان ده، برای هر سال، این مبلغ معادل 1.5 سال سابقه پرداخت به ازای هر سال 6 ماه مشارکت و حداکثر کل مدت مشارکت مندرج در تاریخ است. این یادداشت، ده سال است. آیین نامه کارهای سخت و زیان آور در شورای عالی حفاظت فنی و با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی (با حق رای) بررسی می شود.

تبصره 5 – کسر یک سال از سابقه پرداخت حق بیمه کارگر مشمول این قانون در صورت تمایل بیمه شده مشروط بر اینکه کلیه حق بیمه مابقی مدت حداکثر تا یک سال سهم کارفرما، کارفرما و دولت به استثنای سهم درمان که به نسبت نه و بیست و هفتم حق بیمه محاسبه می شود) توسط مشمول پرداخت می شود.

تبصره 6 – میزان مستمری خدمت بیمه ای و خدمت بیمه ای این نوع بیمه شدگان بر اساس حق بیمه پرداختی طبق ماده 1 تعیین می شود. ماده 77 قانون تامین اجتماعی و در صورت لزوم طبق تبصره 4 این ماده واحده.

تبصره 7 – در صورتی که بیمه شدگانی که بر اساس این واحد بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان کارگر مزدبگیر در مغازه مشغول به کار شوند، در مدت قطع مستمری از استفاده مجدد از این واحد محروم خواهند شد.

تبصره 8 – مقررات جاری فصل بازنشستگی قانون تامین اجتماعی به استثنای تسهیلات مقرر در آن قانون همچنان به قوت خود باقی است.

تبصره 9 – سازمان تامین اجتماعی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و پس از تصویب وزرای بهداشت، درمان و درمان تهیه می‌کند. آموزش و پرورش و کار و فعالیت های اجتماعی، به موقع انجام خواهد شد.

تبصره 10 – مدت اجرای این قانون از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی یک سال خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفتم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/5 به تأیید شورای نگهبان رسید. 1367.

بازنشستگی زودهنگام

آخرین کلمه

در این مقاله در مورد بازنشستگی پیش از موعد و قوانین آن صحبت کردیم. بسیاری از افراد قوانین این مزیت کار را نمی دانند و بنابراین نمی توانند برای آن اقدام کنند. شغلی که سخت باشد و به جسم و روح افراد آسیب برساند می تواند عامل مهمی در بازنشستگی پیش از موعد باشد. قوانین مربوط به این نوع مستمری را بخوانید تا در صورت درخواست، تمام بایدها و نبایدها را بدانید.

شرایط بازنشستگی پیش از موعد چیست؟ اولین بار در وبلاگ ایران استعداد. به نظر می رسد.