منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • حضور فعال مجموعه دانش “دانشوفناوری بامداد” در چهارمین رویداد بزرگ “گراف دی”

حضور فعال مجموعه دانش “دانشوفناوری بامداد” در چهارمین رویداد بزرگ “گراف دی”

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
حضور فعال مجموعه دانش "دانشوفناوری بامداد" در چهارمین رویداد بزرگ "گراف دی"

چهارمین روز شمارش با همکاری و میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با شعار «روابط عمومی معتمد و حکمرانی مقتدر» در تاریخ 27 فروردین 1301 برگزار می شود.

 

حضور فعال مجموعه دانش "دانشوفناوری بامداد" در چهارمین رویداد بزرگ "گراف دی"

به گزارش روابط عمومی علم و فناوری بامداد، این مجموعه دانش بنیان با ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه در زمینه آموزش و بسترهای آموزشی، از یک سو با تربیت نیروی استعدادی موثر در حوزه فناوری اطلاعات برای ورود به صنعت و در از سوی دیگر ارائه راه حل و ارائه استعداد به کسب و کارها و سازمان ها نقش تعاملی در این زمینه ایفا می کند.

با این حال، به گفته سعید کریمی، دبیر اجرایی گراف دی، محور کلیدی این رویداد، تعامل سازمانی است، بنابراین تعامل مدیران ارشد و روابط عمومی نقش موثری در دستیابی به اهداف سازمان ها دارد، از این رو در برنامه چهارم این رویداد برگزار خواهد شد. موضوع تعامل بین این عناصر را در نظر بگیرید.
بر این اساس، مجتمع دانش بنیان بامداد به عنوان یکی از مراکز آموزشی جدید منتهی به اشتغال، در بخش نمایشگاهی این رویداد فعال خواهد بود تا آخرین دستاوردهای خود را در حوزه علم آموزی و فناوری ارائه دهد. در بین معلمان و فعالان عرصه ارتباطات و پرداخت هزینه روابط عمومی کشور.
شرکت کنندگان در این همایش گواهینامه آموزشی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری بامداد دریافت خواهند کرد.
چهارمین رویداد GraphDee به صورت تعاملی خواهد بود و به طور همزمان بر روی پلت فرم آپارات Graphody، Skyroom و Instagram Graffiti و Innovation and Prosperity Fund پخش می شود.
گفتنی است گرافودی یک رویداد روابط عمومی است که با گرد هم آوردن صاحب نظران و فعالان این حوزه زمینه موثری برای ایجاد ارتباط پایدار و عمیق بین آنها فراهم می کند.

حضور فعال مجموعه دانش "دانشوفناوری بامداد" در چهارمین رویداد بزرگ "گراف دی"

نوشته حضور فعال مجموعه دانش بنیان «علم و فناوری بامداد» در چهارمین رویداد بزرگ «گراف دی» برای اولین بار در علم و فناوری بامداد. به نظر می رسد.