منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • آیا شرایط کار کارکنان دولت تغییر خواهد کرد؟

آیا شرایط کار کارکنان دولت تغییر خواهد کرد؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
آیا شرایط کار کارکنان دولت تغییر خواهد کرد؟

مجلس در جلسات خود طرح ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت را مورد بررسی قرار داده است، اما سوالی که ممکن است برای بسیاری از این طرح پیش بیاید این است که با تصویب نهایی این طرح چه تغییراتی در نحوه بکارگیری مردم ایجاد خواهد شد. سازمان ها و برای چه مشاغلی خواهد آمد؟

شرکت ها و سازمان های دولتی قوانین و مقررات استخدامی خاصی دارند که هر کدام ممکن است برای مشاغل خاصی اعمال شود. جزئیات طرح ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت شامل کارمندان شرکتی شاغل در دستگاه های مختلف دولتی است. این افراد در دسته کارکنانی هستند که از طریق شرکت در آزمون یا کار در شرکت های پیمانکاری سازمان های دولتی جذب شده اند. در واقع همه این افراد بیمه شده اند و دستمزد و حقوق آنها بر اساس قانون کار تعیین می شود و در نهایت فارغ از صلاحیت تحصیلی و رتبه سازمانی، کارمند بخش دولتی محسوب می شوند.

بنابراین شرایط کار کارکنان دولت تغییر خواهد کرد و البته این افراد هدف طرح مصوب مجلس هستند و کارمندان مشمول قانون استخدامی کشور نیستند و مشمول بیمه صندوق بازنشستگی و خدمات درمانی کشور نیستند. برای این دسته از افراد همچنین در این طرح شرایط و ضوابط استخدامی کارکنان نظامی و انتظامی (ارتش) و کارکنان مشمول مفاد تامین اجتماعی نیروهای مسلح تغییر نخواهد کرد زیرا شرایط استخدام این افراد مشمول مقررات قانون کار نیروهای مسلح

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفت:

تصویب این طرح می تواند وضعیت استخدامی افرادی را که در حال حاضر به عنوان شرکت در ادارات دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی مشغول به کار هستند، تغییر دهد. ضمناً در خصوص معلمان آموزش و پرورش و کادر درمانی شاغل در بیمارستان های دولتی نیز در حال رایزنی با سازمان برنامه بودجه و سازمان استخدامی هستیم.

در نهایت اگر این طرح به قانون مصوب مجلس تبدیل شود، وضعیت استخدامی برخی از مدیران شرکتی شاغل در وزارتخانه های نفت، نیرو و فناوری ارتباطات نیز حل می شود.

البته این اولین بار نیست که این طرح در ایران تصویب می شود و این طرح در دوره های اخیر مجلس دستخوش تغییراتی شده است. اما نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تفاوت این طرح با برنامه های سازمانی قبلی گفت:

در این طرح برای معارضان و متخلفان احتمالی مجازات انفصال از خدمت و تعقیب در نظر گرفته ایم که در صورت اجرای این قانون استخدامی دیگر در بخش دولتی امکان تامین پرسنل شرکت به جز مشاغل کوتاه مدت و موقت وجود ندارد. .

آیا شرایط کار کارکنان دولت تغییر خواهد کرد؟ اولین بار در وبلاگ ایران استعداد. به نظر می رسد.